Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Łd 825/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-07-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich