Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Bd 963/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-03-18

Wniosek w przedmiocie przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Łd 848/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-03-27

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II OZ 941/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie , nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pieniężneg...

IV SA/Gl 492/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich w kwestii przywrócenia terminu do wniesienia skargi

II SA/Łd 848/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-07

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II SA/Gd 112/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich

IV SA/Wa 815/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-09

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji

IV SA/Wa 2246/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-24

Wniosek w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II OZ 426/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , nr [...] w przedmiocie umorzenia pos...

II OZ 701/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nr DO-III/K0918/0023741677/4/2013 w przedmiocie odmowy przyz...
1   Następne >   2