Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

IV SA/Wa 540/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-11

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II OZ 199/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi R. I. z udziałem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie odmowy przyznania świadczeń pieniężnych osobom deportowanym do pracy przymusowej

II OZ 142/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Łd 231/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej

IV SA/Wr 65/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-27

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji odmawiającej przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Ol 816/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-12-18

Wniosek w przedmiocie rozszerzenia uprawnień kombatanckich

II SA/Sz 482/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-09-01

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej