Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Gd 435/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Bd 657/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-09-06

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

IV SA/Wa 1211/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-05

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia spełnienia warunków

II SA/Lu 690/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-11-30

Skarga J. M. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich; w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II OZ 1175/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oku nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

IV SA/Gl 1066/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-08-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia

II OZ 1223/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...] lutego2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia spełnienia warunków

II OZ 1354/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Lu 690/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich; w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi