Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Łd 485/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-06-20

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do bezpłatnego zaopatrzenia w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

II SA/Łd 43/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-09-08

Wniosek w przedmiocie przyznania pomocy pieniężnej ze środków budżetowych