Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 1015/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-01-12

Wniosek w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ...

II SA/Op 465/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-02-26

Skarga A. P. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 495/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

II SA/Sz 1015/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-10-26

Wniosek w przedmiocie przyznania pomocy pieniężnej

II SA/Sz 1015/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przyznania pomocy pieniężnej

IV SA/Wr 518/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-12-17

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych