Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6343 Świadczenia pieniężne z tytułu pracy przymusowej X

IV SA/Wa 1319/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-05

Skarga J. S. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego wniosku J. S. o przywrócenie terminu na wniesienia skargi