Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

VIII SA/Wa 685/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-10

Wniosek w przedmiocie nakazu zabezpieczenia zabytku

I SA/Wa 679/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-09

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1312/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-03

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany ostatecznej decyzji administracyjnej