Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

I SA/Wa 1463/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-30

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych

I SA/Wa 1623/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-01

Wniosek w przedmiocie nakazu wykonania robót budowlano

I SA/Wa 994/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-14

Wniosek w przedmiocie odmowy wpisu do rejestru zabytków