Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

I SA/Wa 421/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-26

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

II OZ 164/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego , nr [...] w przedmiocie nakazu wykonania robót budowlano

I SA/Wa 843/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-14

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na nadbudowę

I SA/Wa 386/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-25

Wniosek w przedmiocie doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu