Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

VII SA/Wa 582/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-16

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VII SA/Wa 1985/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-27

Wniosek w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

VII SA/Wa 601/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie zobowiązania do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu

VII SA/Wa 2710/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjne

II SAB/Gd 271/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie przekazania odwołania dotyczącego wytycznych konserwatorskich w odniesieniu do projektu przebudowy zabytkowego mostu

VII SA/Wa 1960/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-25

Skarga G. S. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych