Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II OZ 493/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , znak [...] w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji

II OZ 535/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr [...] w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji

VII SA/Wa 42/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji

VII SA/Wa 44/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji

II SA/Rz 1318/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-23

skarg w sprawie ze skarg JC, GH, KH i MH na czynność Burmistrza Miasta [.] w przedmiocie wpisania obiektu do gminnej ewidencji zabytków

II OZ 1038/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , nr [...] w przedmiocie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

VII SA/Wa 818/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VII SA/Wa 1577/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-22

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania organu pierwszej instancji