Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II SA/Sz 1105/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-10-13

Wniosek w przedmiocie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla miasta i gminy G.

VII SA/Wa 2957/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-06

Wniosek w przedmiocie odmowy prolongaty terminu wykonania prac zabezpieczających

II OZ 651/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego znak [...] w przedmiocie odmowy prolongaty terminu wykonania p...

II OZ 1239/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego znak ...

VII SA/Wa 1009/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-26

Wniosek w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

II OZ 1174/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego znak: [...] w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

VII SA/Wa 2957/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-24

Wniosek w przedmiocie odmowy prolongaty terminu wykonania prac zabezpieczających

II SA/Bd 8/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-03-17

Wniosek w przedmiocie wykluczenia z konkursu na stanowisko dyrektora teatru