Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Gd 596/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Wr 372/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie przedłożenia ekspertyzy stanu technicznego budynku

II SA/Gl 992/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-22

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym rozbiórki obiektu budowlanego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

II SA/Gd 297/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gd 115/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-05-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przywrócenia terminu i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki

II SA/Kr 829/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-23

Wniosek w przedmiocie postępowania egzekucyjnego w administracji w zakresie wykonania zastępczego

II SA/Gl 87/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku doprowadzenia robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem w kwestii wniosku skarżących K. i A. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II OZ 1079/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 1261/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 1017/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   3