Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II OZ 1079/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Ke 420/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-17

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Lu 330/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zwrotu grzywny w zakresie wniosku J. M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku