Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

IV SA/Po 37/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-05-12

Wniosek w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Ke 759/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-08-10

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OZ 918/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego , nr [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gl 992/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-20

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym rozbiórki obiektu budowlanego na skutek wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

II SA/Gl 494/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-22

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku rozbiórki obiektów budowlanych w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II SA/Bk 318/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-08-13

Wniosek w przedmiocie oddalenia wniosku o dopuszczenie do udziału w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie zarzutów na prowadzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie wydania nieruchomości

II SA/Ke 536/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-02-09

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 705/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-10

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 52/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II SA/Bk 779/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-01-20

Wniosek w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego mającego na celu dokonanie rozbiórki obiektu budowlanego
1   Następne >   3