Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Lu 274/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II OZ 395/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oku, nr [...] w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Ol 1002/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-28

Wniosek w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie '[...]' Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki części obiektu budowlanego

II SA/Po 901/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-24

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego i odmowy umorzenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Łd 911/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-03-30

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 477/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi , nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 757/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Warmińsko

II SA/Gd 521/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przywrócenia terminu i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 42/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach , sygn. akt II SA/Ke 376/09 odmawiające M.M. i D.M. przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Kielcach , sygn. akt II SA/Ke 376/09 odrzucającego skargę M.M. i D.M. na postanowienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach , nr [...] w prze...

II SA/Łd 911/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-07-28

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia
1   Następne >   3