Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Bk 613/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-22

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku doprowadzenia budynku do właściwego stanu technicznego

II SA/Gd 759/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

III SA/Kr 289/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-11

Wniosek w przedmiocie zarzutów wobec tytułu wykonawczego

II SA/Gd 236/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-07-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Bd 430/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-06-10

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Op 15/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-05-27

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia do wykonania nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Ol 398/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-11-08

Wniosek w przedmiocie zarzutów do postępowania egzekucyjnego

II SA/Gl 477/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-13

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie wykonania określonych robót budowlanych w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Op 16/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-05-13

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia do wykonania nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

III SA/Kr 1100/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-16

Wniosek w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym
1   Następne >   2