Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II OZ 112/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II OZ 1398/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu z 25 listopada 2014 r., sygn. akt IV SA/Po 330/14 o odmowie przywrócenia A.S. terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Poznaniu z 3 września 2014 r. sygn. akt IV SA/Po 330/14 oddalającego skargę A.S. na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu z [...] stycznia 2014 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia te...

II SA/Po 1134/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-19

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 68/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. , nr [...] w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie nakazu rozbiórki

II OZ 318/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie nieuwzględnienia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II OZ 489/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gd 624/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-02

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Ke 1105/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-04-23

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia grzywny w celu przymuszenia

III SA/Gd 624/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-09-03

Wniosek w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu

II OZ 522/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Lubelskiego , nr [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia
1   Następne >   3