Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Wa 2801/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-11

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady [...] W. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

I OZ 1147/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie z wniosku M. Z., J. R., L. M., M. K., S. S., M.S., R. J., M. S., L. P., F. K., E. C. i P. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Miasta K. Nr [...] w przedmiocie zbycia...

II OZ 838/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie przyjęcia protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Wadowicach odbytej w dniu 22 lutego 2012 roku

IV SA/Po 839/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-10-22

Wniosek: M. Z., J. R., L. M., M. K., S. S., M. S., R. J., M. S., L. P., F. K., E. C. i P. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie zbycia nieruchomości

II SA/Go 794/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. z 2013 r. poz. 1462) na skutek wniosku J.L. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Rz 860/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-12-11

Wniosek w przedmiocie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

II SA/Op 306/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-12-20

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bk 1037/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-12-19

Wniosek w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Wa 1016/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-17

Wniosek w przedmiocie niezakwalifikowania i nieumieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu [...] W.

III SA/Wa 2802/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-11

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady [...] W. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
1   Następne >   +2   6