Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II OZ 89/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy D. postanawi...

III SA/Łd 855/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-07-23

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta

III SA/Łd 855/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-07-23

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta

II OZ 842/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi H. C. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego , nr [...], w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Dębowa Kłoda

I SA/Gl 988/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy dotyczącej ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi