Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wr 248/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-01

Skarga J. P. na niewykonanie przez Dyrektora Izby Skarbowej w W. [...] wyroku WSA we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 3101/02) na skutek wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej na postanowienie WSA we Wrocławiu o odrzuceniu skargi kasacyjnej

I SA/Wr 247/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-01

Skarga S. P. na niewykonanie przez Dyrektora Izby Skarbowej w W. [...] wyroku WSA we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 3100/02) na skutek wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej na postanowienie WSA we Wrocławiu o odrzuceniu skargi kasacyjnej