Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OZ 1128/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. H. na niewykonanie przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1280/07

II OZ 649/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-06

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. i M. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego

II SA/Bk 177/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-11-19

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi J. B. na niewykonanie wyroku WSA w Białymstoku w sprawie [...] zobowiązującego Burmistrza S. do podziału nieruchomości.

II SA/Bd 737/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-09-07

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie [...] w związku z niewykonaniem wyroku NSA , sygn. akt II SAB/Gd 160/01

II SA/Gd 600/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-11-09

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy