Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

IV SA/Po 843/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-08-12

Sprawa ze skargi M. W. przeciwko Burmistrzowi Miasta i Gminy S. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu , sygn. akt II SA/Po 891/1