Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Bd 197/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-05-20

Wniosek M. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi M. G. o wymierzenie Burmistrz Miasta grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Bydgoszczy sygn. akt. II SAB/Bd 15/13.

II SA/Lu 1030/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-04-13

Sprawa ze skargi K. K. w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezydentowi Miasta reprezentowanemu przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów za niewykonanie wyroku WSA w Lublinie o sygn. akt II SAB/Lu 81/13