Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II OZ 431/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. P. i Z. P. o wymierzenie Wójtowi Gminy Długosiodło grzywny z tytułu niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 372/18