Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Bk 596/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-12-06

Wniosek w przedmiocie wyłączenia pracowników od prowadzenia spraw.

II SA/Go 202/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie : odebrania psów i umieszczenia w schronisku

II SA/Ke 432/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-12-27

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta

III SA/Kr 44/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-17

Wniosek w przedmiocie likwidacji ogrodów działkowych

IV SO/Wa 61/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-05

Wniosek pełnomocnika A. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie sygn. akt IV SO/Wa 61/07 z wniosku A. B. dotyczącego nieprawidłowego przeprowadzenia przez Policję postępowania wyjaśniającego w sprawie kradzieży sprzętu rybackiego