Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Wa 375/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji kuratora strony w postępowaniu administracyjnym

III SAB/Kr 40/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-26

Wniosek Z. Ś. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

IV SA/Wa 1318/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-04

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie ze skargi A. S. na pismo Szefa Służby Cywilnej

IV SA/Wa 374/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji kuratora strony w postępowaniu administracyjnym

IV SO/Wa 59/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-10

Wniosek A. K. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SO/Wa 59/13 odrzucające wniosek A. K. o wymierzenie Prokuratorowi Generalnemu grzywny za nieprzekazanie sądowi administracyjnemu skargi na bezczynność

III SA/Gd 72/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie emerytury

IV SA/Wa 250/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-11

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie przekazania podania i umorzenia postępowania przed organem pierwszej instancji

IV SO/Wa 37/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z wniosku S. K. o wymierzenie Głównemu Geodecie Kraju grzywny za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OZ 19/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych , nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie przekazania podania i umorzenia postępowania pierwszej instancji

III SA/Kr 1285/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-01

Wniosek w przedmiocie uznania za dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
1   Następne >   3