Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Po 767/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-24

Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu;

IV SA/Wr 234/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-21

Wniosek w przedmiocie podwyższenia opłaty za użytkowanie mieszkania własnościowego

I OZ 1271/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oku nr [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec kontynuowania czynności kontrolnych

III SA/Kr 698/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-11-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Sz 654/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-11-14

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu