Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Gl 704/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Bielsku - Białej w przedmiocie zwrotu podania w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

I OZ 225/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wydania orzeczenia

IV SA/Wr 300/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Z. R.