Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

VI SA/Wa 1965/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-05

Wniosek w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego 'Obiekt Wolnostojący' nr Rp

VI SA/Wa 1101/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-04

Wniosek w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy pt.: 'Klapki kosmetyczne' nr Ru 61373

II GZ 26/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP nr [...] w przedmiocie unieważnienia świadectwa ochronnego na wzór zdobniczy

VI SA/Wa 1988/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-09

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek

II GZ 92/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP , Sp. [...] w przedmiocie unieważnienia patentu na wynalazek

II GZ 41/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP , nr [...] w przedmiocie oddalenia sprzeciwu w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy