Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SAB/Po 23/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-12-16

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Wa 5/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-09

Wniosek Prokuratora Krajowego o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SO/Wa 5/07 o wymierzeniu grzywny Prokuratorowi Krajowemu za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SAB/Bk 18/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-10-14

Wniosek w przedmiocie udostępnienia dokumentów