Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SA/Gl 740/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie informacji publicznej w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku

II SA/Kr 1246/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-27

Skarga Stowarzyszenia '[...]' w K. na Statut Miasta Krakowa stanowiący załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa w przedmiocie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa

II SA/Gd 607/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-01-06

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie udzielenia informacji publicznej