Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SAB/Wr 10/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Gd 61/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 803/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Łd 487/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-09-26

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Wa 1748/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-12

Wniosek w przedmiocie odmowy dostępu do informacji publicznej

II SAB/Wa 190/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-24

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

IV SAB/Po 42/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-07-08

Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SA/Gl 676/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie informacji publicznej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SO/Wa 37/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-29

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] sierpnia 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

VIII SAB/Wa 44/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-04

Wniosek D. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w sprawie dostępu do informacji publicznej
1   Następne >   2