Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Lu 617/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Bd 70/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-03-02

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Bd 197/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-05-20

Wniosek M. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi M. G. o wymierzenie Burmistrz Miasta grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Bydgoszczy sygn. akt. II SAB/Bd 15/13.

II SA/Lu 1030/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-04-13

Sprawa ze skargi K. K. w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezydentowi Miasta reprezentowanemu przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów za niewykonanie wyroku WSA w Lublinie o sygn. akt II SAB/Lu 81/13

II SAB/Wa 991/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-15

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Gd 148/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Gd 147/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Gd 154/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-01-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SA/Wr 372/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-03

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Po 31/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-17

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   3