Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VII SA/Wa 474/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-06

Sprawa ze skargi Z. P. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego

VII SA/Wa 502/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie nie wyrażenia zgody na wykonanie uzupełnienia protetycznego

II GZ 268/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie nieuwzględnienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawierani...

VII SA/Wa 1010/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy udzielenia zgody na leczenie za granicą

VII SA/Wa 1846/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VII SA/Wa 549/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie refundacji usług medycznych

VII SA/Wa 509/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego