Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Wr 463/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-13

Sprawa ze skargi G Z na czynność Z W D w przedmiocie braku oceny wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji

V SA/Wa 1597/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-20

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy

II GZ 154/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie przekazania według właściwości zażalenia w sprawie stanowiska wierzyciela

V SA/Wa 1704/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-02

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie należności z tytułu składek odrzucić wniosek

II GZ 105/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w B. w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we W. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Bd 514/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-11-05

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia kosztów egzekucyjnych

I SA/Gd 877/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-09-15

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieuregulowanych składek

V SA/Wa 1250/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-08

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty legalizacyjnej

V SA/Wa 703/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przekazania zgodnie z właściwością zażalenia w sprawie stanowiska wierzyciela

V SA/Wa 2050/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-06

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy
1   Następne >   +2   6