Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Ke 254/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-10-23

Wniosek w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II GZ 705/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Ł. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej

I SA/Gd 59/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu składek

V SA/Wa 1436/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-17

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej o odmowie umorzenia należności z tytułu zwrotu środków przyznanych na podjęcie działalności gospodarczej

I SA/Ke 7/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-02-14

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia

V SA/Wa 34/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-24

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis;

I SA/Bd 859/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-07-24

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek.

V SA/Wa 2348/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-29

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych kredytowanych

I SA/Gd 1135/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

I SA/Gl 94/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku
1   Następne >   +2   5