Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II SA/Go 451/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-10-03

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności ramach systemu wsparcia bezpośredniego na rok 2008

III SA/Wr 313/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-11

Skarga C. P. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie zmiany wysokości renty strukturalnej wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I SA/Gd 681/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-01-18

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności z tytułu przedsięwzięć rolnośrodowiskowych na rok 2009

II GZ 78/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi M. R. na pismo Agencji Rynku Rolnego , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej

VIII SA/Wa 1073/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-18

Sprawa ze skargi L. S. na pismo Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w ramach środka 'Działania wodno

I SA/Gd 1349/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy na zalesienie

V SA/Wa 471/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych

III SA/Gl 791/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-11-16

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w C. na negatywną ocenę Województwa [...] w przedmiocie odmowy podpisania umowy o dofinansowanie środkami unijnymi wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa [...] na lata 2007

VIII SA/Wa 448/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-04

Wniosek w przedmiocie płatności bezpośrednich

II GZ 361/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
1   Następne >   +2   +5   +10   15