Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Sz 672/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-15

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

I SA/Bk 347/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2012

III SA/Kr 872/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-05

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2009

III SA/Kr 875/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-05

Wniosek w przedmiocie wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2010

II GZ 704/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego , nr [...] w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu z tytułu rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 706/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi B. P. na informację Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej

I SA/Sz 646/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-12-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności na 2012 rok

V SA/Wa 1072/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-22

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości dotacji przypadającej do zwrotu

V SA/Wa 847/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

II GZ 600/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w P. w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora W. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia zażalenia na pismo dotyczące pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przyznanie płatn...
1   Następne >   +2   +5   +10   17