Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Go 444/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-11-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Go 12/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-11-06

Wniosek w przedmiocie zwrotu środków otrzymanych w ramach umowy o dofinansowanie projektu

II SA/Bd 557/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-11-20

Wniosek w przedmiocie dofinansowania projektu

I GZ 393/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt ...