Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Wr 186/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-08

Skarga J. S. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji we W. w przedmiocie odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowej PROW 2007

III SA/Wr 184/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-08

Skarga J. S. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji we W. w przedmiocie odmowy przyznania płatności ONW na rok 2015 wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi,

III SA/Wr 185/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-08

Skarga J. S. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji we W. w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach wsparcia bezpośredniego na rok 2015 wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi,

I SA/Go 375/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-10

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2017

I GZ 478/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpoś...

I GZ 18/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie u...

I GZ 16/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

I GSK 1011/18 - Wyrok NSA z 2019-01-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej oddala ...

I GSK 1126/18 - Wyrok NSA z 2019-02-28

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Agencji Rynku Rolnego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie częściowego udzielenia wsparcia dla producentów owoców i warzyw

I GSK 1125/18 - Wyrok NSA z 2019-02-28

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Agencji Rynku Rolnego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie częściowego udzielenia wsparcia dla producentów owoców i warzyw
1   Następne >   +2   5