Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

III SA/Wa 2386/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-18

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Gl 1179/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-16

Sprawa ze skargi Z.C. na interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

II FZ 175/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi [...] sp. z o.o. z siedzibą w K. na interpretację Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w K.) nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Gl 1430/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-04

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. w K. na interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I FZ 554/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odmowy przywrócenie terminu do podpisania skargi w sprawie ze skargi S. J. na interpretację Ministra Finansów nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla refakturowania kosztów dostawy postanaw...

I SA/Łd 1015/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-29

Wniosek w przedmiocie przepisów prawa podatkowego w zakresie zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

I SA/Ol 243/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-03-15

Wniosek w przedmiocie pisemnej indywidualnej interpretacji prawa podatkowego

III SA/Wa 2719/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-25

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości

III SA/Wa 137/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-18

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

III SA/Wa 1373/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-15

Wniosek P. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów , Nr [...] w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
1   Następne >   2