Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

VII SAB/Wa 111/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-21

Sprawa ze skargi I.K. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przewlekłości postępowania

II SAB/Bk 68/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-12-15

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

II SAB/Łd 58/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-12-16

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy

II SAB/Łd 59/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-12-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu