Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Gl 153/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-04

Sprawa ze skargi A. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta C. w zakresie zawarcia umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

I SAB/Łd 5/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-10

Wniosek w przedmiocie niezałatwienia w terminie sprawy dotyczącej zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wykazanego w deklaracji VAT

IV SAB/Gl 151/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-12

Sprawa ze skargi R. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SAB/Łd 13/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Wniosek pełnomocnika D.M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Łodzi w sprawie ze skargi D.M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przy rozpatrywaniu skargi na sposób wykonywania obowiązków służbowych przez funkcjonariusza Służby Więziennej

III SAB/Gd 9/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-14

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SAB/Wa 553/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-25

Wniosek w przedmiocie utraty prawa do stypendium

III SAB/Wa 48/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-18

Sprawa ze skargi M. M. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r.

I SAB/Bk 1/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-09-09

Wniosek w przedmiocie rozliczenia podatku od towarów i usług za miesiące grudzień 2013 r. oraz luty 2014 r.

III SAB/Kr 25/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi Z. Ś. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze

III SAB/Kr 25/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi Z. Ś. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze