Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wr 2418/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-08

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości poniesionej straty w podatku od osób prawnych za okres od 1 października 2000 r. do 30 września 2001r.

SA/Rz 1184/01 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów