Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej i Sportu X

I OZ 765/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia d...