Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

I SA/Sz 1115/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 471/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-06-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie warunków zabudowy

I SA/Sz 1381/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 804/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie nałożenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu

II SA/Sz 805/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie nałożenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu

I SA/Sz 28/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w S. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania

I SA/Sz 932/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-02-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wpis do ewidencji producentów

I SA/Sz 899/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 737/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

I SA/Sz 466/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-08-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   12