Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Sz 737/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

II SA/Sz 642/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-09-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu i pozostawienia wniosku bez rozpoznania

II SA/Sz 1206/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-12-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 3115/12 - Wyrok NSA z 2014-07-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

OSK 568/04 - Wyrok NSA z 2004-11-03

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

II SA/Sz 542/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-07-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia wniosku

II SA/Po 61/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-04-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania;

II SA/Wr 339/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gd 150/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-09-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej opłaty adiacenckiej

II SA/Go 77/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku
1   Następne >   3