Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 818/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego uchyla zaskarżone postanowienie